กล่องบรรจุสินค้าทั่วไป

        บริษัท บางกอก เปเปอร์ พริ้นท์ จำกัด ได้มีการผลิตกล่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายๆ กลุ่มประเภท

เช่น กล่องบรรจุขนม กล่องสาหร่าย กล่องบรรจุน้ำสมุนไพร กล่องบรรจุข้าวสาร กล่องบรรจุแบตเตอรี กล่องบรรจุอะไหล่ต่าง ๆ

กล่องบรรจุ computer กล่องอุปกรณ์ด้านยายยนต์ และ กล่องกระดาษ ทั่วไป

                                                 

 • setbox

 • กล่องdiecut

 • กล่อง dicut

 • setbox

 • pack ขวด

 • กล่องเจาะหน้า

 • กล่องเปิดผา

 • กล่องบรรจุขวด

 • 1

 • 2

 • 3

 • 1

 • 2

 • 3

  • IMG_0063.jpg
   Bangkok Paper Print Have good service, pay attention, give advice on product packing. Recommend the use of materials to suit the weight of the product, carton box and protect the p...

Visitors: 9,767