กล่องบรรจุสินค้าทั่วไป

        บริษัท บางกอก เปเปอร์ พริ้นท์ จำกัด ได้มีการผลิตกล่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายๆ กลุ่มประเภท

เช่น กล่องบรรจุขนม กล่องสาหร่าย กล่องบรรจุน้ำสมุนไพร กล่องบรรจุข้าวสาร กล่องบรรจุแบตเตอรี กล่องบรรจุอะไหล่ต่าง ๆ

กล่องบรรจุ computer กล่องอุปกรณ์ด้านยายยนต์ และ กล่องกระดาษ ทั่วไป

                                                 

 • setbox

 • กล่องdiecut

 • กล่อง dicut

 • setbox

 • pack ขวด

 • กล่องเจาะหน้า

 • กล่องเปิดผา

 • กล่องบรรจุขวด

 • 1

 • 2

 • 3

 • 1

 • 2

 • 3

Visitors: 16,567