ติดต่อฝ่ายขาย

 Bangkok Paper Print 

มีบริการที่ดี เอาใจใส่ ให้คำปรึกษาในเรื่องการบรรจุสินค้า

แนะนำการใช้ วัสดุเพื่อความเหมาะสมกับน้ำหนักสินค้ากล่องกระดาษ และป้องกัน สินค้า

ไม่ให้เกิดความเสียหาย ประหยัดค่าใช้จ่าย และ ง่ายต่อการขนส่ง

Nimit Sirirojwong

ผู้จัดการ

02-8112091-5

nimit_bpp25@hotmail.com

 

 

  • 1

  • 2

  • 3